Kwaliteitszorg binnen politie

Onderzoek naar de toepassing van kwaliteitsmodellen
in de Belgische politie

 

Annelies De Laender

 

Scriptie voorgelegd tot het verkrijgen van de graad van
Master in het Overheidsmanagement en -beleid
 

Academiejaar: 2003-2004

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
INSTITUUT VOOR DE OVERHEID
MASTER IN HET OVERHEIDSMANAGEMENT EN -BELEID
 

Promotor : Prof. Dr. G. BOUCKAERT
Begeleider : Dhr. J. PLESSERS

home lijst scripties inhoud volgende  

 

VOORWOORD

 

INLEIDING

 

HOOFDSTUK 1: WAT IS KWALITEIT?

 

HOOFDSTUK 2: KADER VOOR KWALITEITSZORG BINNEN BELGISCHE POLITIE

    2.1. Wettelijk kader

    2.2. Referentiekader voor kwaliteitszorg binnen de lokale politie.

    2.3. De evolutie van een ‘geweldgerichte’ naar een ‘gemeenschapsgerichte’ politieorganisatie

 

HOOFDSTUK 3: DE VERSCHILLENDE KWALITEITSMODELLEN PER LAND GERANGSCHIKT, VERGELEKEN EN GEANALYSEERD

    3.1. EFQM model

         3.1.1. Acht basisconcepten

         3.1.2. Negen componenten

         3.1.3. Methodiek

             3.1.3.1. Werkwijze voor de organisatiegerichte criteria (1, 2, 3, 4 en 5)

             3.1.3.2. Werkwijze voor de resultaatgerichte criteria (6, 7, 8 en 9)

             3.1.3.3. Berekening van de totale punten

    3.2. Het INK managementmodel

         3.2.1. Organisatiegebieden

         3.2.2. Resultaatgebieden

         3.2.3. Vijf ontwikkelingsfasen

         3.2.4. Methodiek

    3.3. Baldrige National Quality Program

         3.3.1. Elf basiswaarden

         3.3.2. Opbouw en analyse van het Baldrige National Quality Program

         3.3.3. Methodiek

    3.4. The Balanced Scorecard

         3.4.1. Opbouw en analyse van het model

         3.4.2. Methodiek

    3.5. Het Common Assessment Framework (CAF) model

         3.5.1. Factoren en resultaten

         3.5.2. Methodiek

    3.6. Besluit met betrekking tot de beschreven kwaliteitsmodellen

 

HOOFDSTUK 4: PROBLEMEN/VALKUILEN/KANSEN AAN DE HAND VAN TOEPASSINGEN VAN DE DIVERSE KWALITEITSMODELLEN

    4.1. Het INK model toegepast in Politiezone Maldegem

         4.1.1. Situatieschets

         4.1.2. Organigram

         4.1.3. Toepassing INK managementmodel (2003)

         4.1.4. Werkwijze bij de toepassing

         4.1.5. Hoe werd er de ingewonnen informatie aangewend?

    4.2. Het INK managementmodel toegepast in de politiezone VLAS

         4.2.1. Situatieschets

         4.2.2. Organigram

         4.2.3. Toepassing INK managementmodel

         4.2.4. Werkwijze bij de toepassing

         4.2.5. Hoe werd er de ingewonnen informatie aangewend?

         4.2.6. Effectieve invulling van het INK model: 3 toepassingen

    4.3. Het INK managementmodel in de politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem

         4.3.1. Situatieschets

         4.3.2. Organigram

         4.3.3. Toepassing INK managementmodel

         4.3.4. Werkwijze bij de toepassing

         4.3.5. Hoe werd er de ingewonnen informatie aangewend?

    4.4. Het EFQM model in de politiezone POLDER

         4.4.1. Situatieschets

         4.4.2. Organigram

         4.4.3. Toepassing van het EFQM model

         4.4.4. Werkwijze bij de toepassing

    4.5. Enkele buitenlandse toepassingen

         4.5.1. Balanced Scorecard in de Swedish National Police Service

         4.5.1.1. Situatieschets

             4.5.1.2. Organigram

             4.5.1.3. Toepassing van de Balanced Scorecard

         4.5.2. Het INK managementmodel in de politie Zaanstreek-Waterland, Nederland

             4.5.2.1. Situatieschets

             4.5.2.2. Organigram

             4.5.2.3. Toepassing van het INK managementmodel: korpsbeschrijving

             4.5.2.4. Werkwijze bij de toepassing

    4.6. Inventarisatie van problemen, valkuilen en kansen bij toepassing van managementmodellen

 

HOOFDSTUK 5: ALGEMEEN BESLUIT

 

REFERENTIES

 

LIJST VAN AFKORTINGEN

 

home lijst scripties inhoud volgende