Miss Blanche en Chiehelette.

Verkennend historisch onderzoek naar de weerslag van het homoseksuele gebeuren in de gerechtelijke archieven en publieke opinie in Vlaanderen rond de eeuwwisseling.

Els Maes

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 1995-1996

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. Jan Art

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Woord Vooraf

 

Inleiding

 

DEEL 1: LITERATUURONDERZOEK

    Hoofdstuk 1: Perceptie van homoseksualiteit voor de negentiende eeuw

        § 1. De primitieve gemeenschappen

        § 2. Het antieke Griekenland

        § 3. Het Romeinse Rijk

        § 4. De Germanen

        § 5. De Westerse Middeleeuwen

        § 6. De Verlichting

    Hoofdstuk 2: Situatieschets van de periode rond de eeuwwisseling

        § 1. Politiek, economisch en sociaal

            a. De liberale hegemonie

            b. De katholieke hegemonie

        § 2. Visie op seksualiteit en moraal

            a. Nieuwe zeden

            b. De verzorgingsstaat

        § 3. Nieuwe theorieėn over homoseksualiteit

            a. Voorgeschiedenis

            b. De gerechtelijke geneeskunde

            c. De uitdoktering van de homoseksueel: medisch-psychiatrisch

            d. Medicalisering van de homoseksueel:medisch-psychiatrisch

            e. De situatie in Nederland

    Hoofdstuk 3: Voorkomen van homoseksualteit in de negentiende eeuw

        § 1. Actie: Homosubcultuur en Emancipatie

            a. Wie, wat en waar?

            b. Emancipatie

        § 2. Reactie: Repressie

            a. Overzicht van het strafrecht: Belgiė in vergelijking met zijn buurlanden

            b.Vervolging en slachtoffers

                1. Vervolging

                2. Preventie

    INTERMEZZO: De schandaalprocessen van eind negentiende eeuw

    Besluit

 

DEEL 2: SITUATIE IN VLAANDEREN

    Hoofdstuk 1: Homoseksualiteit en de reactie hierop in Vlaanderen

        § 1. Voorkomen

            a. Wie?

            b. Wat?

            c. Waar en wanneer?

        § 2. Gerechtelijke vervolging

            a. Bestraffing

            b. Onderzoeksmethoden

            c. Woordgebruik in gerechtelijke bescheiden

        § 3. Repressie

    Hoofdstuk 2: De publieke opinie

        § 1. De publieke opinie zoals weerspiegeld in de processen

            a. vocabulaire

            b. Andere reacties

        § 2. De pers en de processen van Wilde en Eekhoud

            1. Oscar Wilde

            2. Georges Eekhoud

            3. Reacties van de pers

 

Algemeen besluit

 

Bibliografie

 

Bijlagen

 

 

home lijst scripties inhoud volgende