Miss Blanche en Chiehelette. Verkennend historisch onderzoek naar de weerslag van het homoseksuele gebeuren in de gerechtelijke archieven en publieke opinie in Vlaanderen rond de eeuwwisseling. (Els Maes)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Woord Vooraf

 

      Aan het einde van deze licentiaatsverhandeling past het de mensen te bedanken die elk op hun manier hun medewerking verleenden aan dit werk.

 

        In de eerste plaats dank aan professor Jan Art, promotor van deze verhandeling, voor zijn tips en informatie, de bibliografische hulp en steunende antwoorden op vragen en twijfels.

 

        Dank aan professor Van Eenoo voor de hulp bij het krantenonderzoek en om het wegwijs maken in de krantenkelder.

 

        De heer Karel Velle van het Rijksarchief Beveren-Waas heeft veel hulp geboden bij het onderzoek van de gerechtelijke archieven van het Beverse archief en aarzelde niet om tips en bibliografische informatie door te spelen.  Dank hiervoor.

 

        Graag wil ik ook mijn dank betuigen aan de medewerkers van het stadsarchief van Antwerpen, van het Liberaal Archief te Gent en het Archief en Museum van de Socialistische Arbeidersbeweging te Gent en ook aan de mensen van de seminariebibliotheek Criminologie van de Gentse Universiteit.

 

        Ook een bijzonder woord van dank aan Bart Hellinck, licentiaat geschiedenis en vraagbaak voor het domein van de homogeschiedenis.  Dank voor de informatie en de aanmoedigingen.

 

        Mijn ouders tenslotte wil ik danken voor hun steun en het verschaffen van een degelijk elektronisch brein en mijn zus voor haar hulp bij het gebruik hiervan.   En ook bedankt Tom, voor de duwtjes in de rug.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende