A COMPREHENSIVE STUDY OF THE NON-DRAMATIC WORK OF

 

SUE TOWNSEND

Jurgen Willems

 

Verhandeling  voorgelegd  aan de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte,
groep Germaanse Filologie,
voor het verkrijgen van de graad van licentiaat

 Universiteit Gent

academiejaar 1992-1993

Promotor: Prof. Dr. N. ROWAN

home list theses content next  

TABLE OF CONTENTS

ACKNOWLEDGEMENTS.

 

PREFACE

 

1. HER LIFE

 

2. HER WORK

 

          2.1.     List of her works

 

          2.2.     Background information and plot-summaries of her Mole novels

                     2.2.1. Genesis of "The Secret Diary"

                     2.2.2. Further development of the Adrian Mole phenomenon

                     2.2.3. Plot summary of "The Secret Diary"

                     2.2.4. Plot summary of "The Growing Pains of Adrian Mole

                     2.2.5. Plot summary of "True Confessions of Adrian Mole"

                     2.2.6. Plot summary of "Adrian Mole and The Small Amphibians"

 

          2.3.     Why Townsend chose to write the story of Adrian Mole in diary form

 

          2.4.     Plot summary of "Rebuilding Coventry"

 

          2.5.   Plot summary of "True Confessions of Susan Lilian Townsend" and True Confessions of Margaret Hilda Roberts"

 

          2.6.     Mr Bevan's Dream

 

          2.7.     Plot summary of "The Queen and I"

                     2.7.1. Comment

                     2.7.2. Genesis of "The Queen and I"

                     2.7.3. Reception of "The Queen and I"

 

          2.8.     Tradition in which Townsend's work

 

          2.9.     Townsend's personal life reflected in her work

 

          2.10.   Townsend's style

 

          2.11.   Themes, motifs and central issues in the work of Sue Townsend

 

          2.12.   The popularity of Sue Townsend's Adrian Mole Cre­ati­on and her latest novel "The Queen and I"

                     2.12.1.The facts of the success

                     2.12.2.The reasons for the success

 

          2.13.   Townsend's humour

 

CONCLUSION

 

BIBLIOGHRAPY

 

 

home list theses content next  

 

İNiets uit de website  of uit deze verhandelingen mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

All rights reserved. No part of this site or these studies may be reproduced without the written permission of the author.