De terroristische aanslagen
van 11 september

Analyse van mogelijke verklaringen.

 

Jan Carmans

Scriptie voorgelegd aan de FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN
DEPARTEMENT POLITIEKE WETENSCHAPPEN
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de
Politieke Wetenschappen.

Academiejaar: 2003-2004

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: Dr. T. SAUER
Verslaggever: Prof. Dr. B. KERREMANS

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord  

 

Inleiding

 

1.Islamitisch terrorisme, Al-Qaeda en elf September

    1.1. Al-Qaeda: Gevoelens van haat, woede en onrechtvaardigheid
                    ten aanzien van de Verenigde Staten en haar bondgenoten

    1.2. Profiel Al-Qaeda: Geschoolden uit de Arabische middenklasse

    1.3. Doelstelling Al-Qaeda: De creatie van een islamitische maatschappijordening

    1.4. Kenmerken van een islamitische maatschappijordening

    1.5. Al-Qaeda: Jihad tegen de Verenigde Staten en haar bondgenoten

    1.6. Al-Qaeda en het martelaarschap

    1.7. Al-Qaeda: Radicale, islamitische stromingen als bron van onverdraagzaamheid

    1.8. Al-Qaeda en het Arabisch-islamitisch slachtoffercomplex

    1.9. Al-Qaeda en de rol van de media

    1.10. Al-Qaeda: een versnipperde organisatie

    1.11. Kritische bespreking

    1.12. Besluit

 

2. Theorie 1: De samenzweringstheorie

    2.1. Thierry Meyssan: ĎThe big lieí

        2.1.1. AMG-raket doorboort Pentagon

        2.1.2. GPS-bestuurde Boeiings verwoesten WTC-torens

        2.1.3. Theorie van de gepleegde staatsgreep

        2.1.4. Methodologische fouten in het gerechtelijk onderzoek

        2.1.5. De winnaars van 11 september

    2.2. Een variant: IsraŽl verantwoordelijk voor de aanslagen

    2.3. Kritische analyse

    2.4. Besluit

 

3. Theorie 2: Het Amerikaanse buitenlands beleid ten aanzien van het Midden-Oosten

    3.1. Het Midden-Oosten: geostrategisch en economisch belangrijk

    3.2. Het Amerikaanse Midden-Oostenbeleid: discrepantie tussen retoriek en realiteit

    3.3. De grieven van Al-Qaeda met betrekking tot het Midden-Oostenbeleid van de Verenigde Staten

        3.3.1. Amerikaanse steun aan illegitieme regimes in het Midden-Oosten

            3.3.1.1. Saoedi-ArabiŽ

            3.3.1.2. Egypte

        3.3.2. Aanwezigheid van Amerikaanse militairen in het Midden-Oosten

        3.3.3. De humanitaire gevolgen voor de Iraakse bevolking ten gevolge van de door de
                    Verenigde Staten gesteunde VN-sancties

        3.3.4. Amerikaanse politieke, militaire en economische steun aan IsraŽl

        3.3.5. Het plunderen van de Arabische olierijkdommen

    3.4. Kritische analyse

    3.5. Besluit

 

4.Theorie 3:  Botsing van beschavingen

    4.1. Clash of civilizationsí these

        4.1.1. Bernard Lewis

        4.1.2. Samuel P. Huntington

    4.2. Kritische bespreking

    4.3. Besluit

 

5. Theorie 4: Socio-economische armoede

    5.1. Variant 1: Armoede op individueel niveau

    5.2. Variant 2: Armoede op nationaal niveau

    5.3. Kritische bespreking

        5.3.1. Variant 1

        5.3.2. Variant 2

    5.4. Besluit

 

6. Voorspelling: Probabiliteit van toekomstige terroristische aanslagen gepleegd door Al-Qaeda

 

Algemeen Besluit 

 

Referenties

 

home lijst scripties inhoud volgende