De openstelling van het Burgerlijk huwelijk
voor personen van gelijk geslacht

Een goede regeling?

Els Foerts en Menno Pillu

 

Case opgesteld in het kader van de lessen Heuristiek
Eerste jaar Bedrijfsbeheer

Academiejaar: 2002-2003

Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen – Campus Groenplaats

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Woord vooraf

 

Inleiding

 

1 Historische kadering

1.1 Homoseksualiteit door de eeuwen heen

1.2 Homoseksualiteit in de 20ste eeuw

1.3 De jaren 90 van de 20ste eeuw: kentering in België

1.4 Het nieuwe millennium: wetgevend initiatief

 

2 Vlaanderen t.o.v. holebiseksualiteit en de openstelling

2.1 Is homoseksualiteit in Vlaanderen de normaalste zaak van de wereld?

2.1.1 Hoe staat de Vlaming t.o.v. homoseksualiteit?

2.1.2 Waarom liggen de zelfmoordcijfers bij holebi’s hoger dan bij hetero’s?

2.2 Is Vlaanderen bereidt om het huwelijk open te stellen?

2.3 Is Vlaanderen bereidt om adoptie mogelijk te maken voor koppels

van gelijk geslacht?

 

3 De wereld t.o.v. holebiseksualiteit

3.1 Houding t.o.v. homoseksualiteit in Europa en de rest van de wereld

3.2 Geregistreerd partnerschap en adoptie mogelijk verscheidene landen

 

4 Beweegredenen voor een openstelling?

4.1 Welke regelingen bestonden er voor de openstelling

4.1.1 Het samenlevingscontract

4.1.2 De Wettelijke Samenwoonst

4.2 Beweegredenen om het huwelijk open te stellen

4.2.1 Discriminatie wegwerken

4.2.2 Eenvoudigste en beste oplossing

4.2.3 Men wil een duidelijk signaal geven

4.2.4 Men wil een complete oplossing bieden aan holebi-koppels

4.2.5 Men wil holebi-koppels, net zoals heterokoppels de keuze laten

4.3 Voor- en nadelen van het huwelijk t.o.v. samenwonen

 

5 Het Parlementair proces

5.1 De wetgevende gebeurtenissen

5.2 De beslissing van de ministerraad

5.3 Het advies van de Raad van State

5.4 Het 1ste voorstel bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers

5.5 Het 2de voorstel in de Senaat

5.5.1 Amendementen geven

5.5.2 Voorbespreking, hoorzittingen, eindbespreking

5.5.3 Stemming in de senaatscommissie

5.5.4 Opnieuw indienen van amendementen

5.5.5 Bespreking en behandeling in Plenaire Senaat

5.5.6 Bespreking en behandeling in Plenaire Kamer

5.6 De goedgekeurde wet

5.6.1 Inhoud

5.6.2 Wat ontbreekt er?

5.6.3 Vergelijking met het Nederlandse huwelijk

5.6.4 De weerslag op onze samenleving

 

Besluit

 

Verklarende woordenlijst

 

Bijlagen en bronnenopgave

 

home lijst scripties inhoud volgende