Politieke partijen en criminaliteit

Een evaluatie van 1978 tot 2004

 

Toon Colen

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Sociale Wetenschappen,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de
Politieke Wetenschappen.

Academiejaar: 2005-2006

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor: Prof. Dr. E. GERARD
Verslaggever : Dr. S. DEPAUW

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Dankwoord

 

Inleiding

 

Hoofdstuk 1. Het Vlaams Blok/Belang

    1. Een historische schets

    2. De verkiezingsprogramma's

    3. Het Vlaams Blok en criminaliteit

 

Hoofdstuk 2. De Volksunie en haar erfgenamen SPIRIT en N-VA

    1. De Volksunie

        A. Een historische schets

        B. De verkiezingsprogramma's

        C. De Volksunie en criminaliteit

    2. SPIRIT

        A. Verkiezingsprogramma's

        B. SPIRIT en criminaliteit

    3. De N-VA

        A. Verkiezingsprogramma's

        B. De N-VA en criminaliteit

 

Hoofdstuk 3. De christen-democraten

    1. Een historische schets

    2. De verkiezingsprogramma's

    3. De CVP/CD&V en criminaliteit

 

Hoofdstuk 4. De socialistische partij

    1. Een historische schets

    2. De verkiezingsprogramma's

    3. De SP/SP.a en criminaliteit

 

Hoofdstuk 5. De liberale partij

    1. Een historische schets

    2. De verkiezingsprogramma's

    3. De PVV/VLD en criminaliteit

 

Hoofdstuk 6. Een vergelijking tussen de partijen.

    Inleiding

    1. Aandacht voor verschillende vormen van criminaliteit?

    2. De verhouding tussen de vermeldingen van de term "criminaliteit",
                    de verschillende vormen van criminaliteit en de criminaliteit in haar geheel.

    3. Vergelijking van de evolutie van het aantal criminaliteitsvermeldingen.

    4. Het aantal vermeldingen per pagina.

    Conclusie

 

Besluit

 

Bibliografie

 

Bijlagen

 

home lijst scripties inhoud volgende