Succes- en faalfactoren
bij het afsluiten van een
publiek-private samenwerking

Studie van drie pps-constructies in de ouderenzorg

 

pdf-version

Vincent De Wolf

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Sociale Wetenschappen,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Politieke Wetenschappen.

Academiejaar: 2005-2006

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor : Prof. Dr. K. VERHOEST
Verslaggever : Prof. Dr. G. BOUCKAERT

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (1 mb)