De internationalisatie
van de globale automobielindustrie

 

pdf-version

Jochen Fries

 

Verhandeling aangeboden tot het behalen van de graad van
Licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen
 

Academiejaar: 2004-2005

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor : Prof. Dr. P. De Grauwe

 

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (1 mb)