ZORG EN DOELMATIGHEID

Werklastonderzoek in algemene ziekenhuizen
en de belangen van verpleegkundigen.

 

pdf-version

 Kees Quak

Vlaardingen, juni 1994

ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM

Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakgroep Sociologie
 

Academiejaar: 2002-2003

Begeleider:Prof. Dr. W.S.P. Fortuyn
 

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (0,1 mb)