Het I.R.A.

Vrijheidsstrijders of Terroristen?

 

Diederik Demuynck

Scriptie neergelegd tot het behalen van de graad van Licentiaat in de

Criminologische Wetenschappen

Academiejaar: 1997-1998

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. P. Hebberecht

Commissarissen : Lic. G. Cazaux en Lic. T. Vander Beken
 

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

 VOORWOORD

 

 INLEIDING

 

DEEL 1 : Het IRA tussen 1916 en 1998

-> HOOFDSTUK 1: 1916-1927

-> HOOFDSTUK 2: 1927-1932

-> HOOFDSTUK 3: 1932-1937

-> HOOFDSTUK 4: W.O. II

-> HOOFDSTUK 5: 1945-1956

-> HOOFDSTUK 6: 1956-1962

-> HOOFDSTUK 7: 1962-1969

 -> HOOFDSTUK 8: 1969-19722

-> HOOFDSTUK 9: 1972-1998

 

DEEL 2 : Bespreking van een aantal deelaspecten en de reactie

-> HOOFDSTUK 1: Analyse van het IRA

-> HOOFDSTUK 2: De Reactie

 

DEEL 3 : Interview met Paul Bekaert

 

DEEL 4 : ALGEMEEN BESLUIT

 

 NABESCHOUWING

 

 BIBLIOGRAFIE

 

Bijlage: Algemeen Overzicht van de geschiedenis van de Ierse strijd

 

home lijst scripties inhoud volgende