Het Sint-Barbaracollege
tijdens het Interbellum.

 

Sociaal-geografische rekrutering en toekomst van de leerlingen.

 

Didier Delaruelle

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2003-2004

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. J. ART

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

VOORWOORD

 

INLEIDING

    1. Keuze van het onderwerp

    2. Probleemstelling

        2.1. Afbakening van het onderzoeksterrein

        2.2. Doelstelling en vraagstelling

 

HOOFDSTUK 1: DE GEOGRAFISCHE HERKOMST

    1. Inleiding

    2. Methode

        2.1. Opsporing van de data

        2.2. Verwerking van de data

    3. Geografisch herkomstprofiel

        3.1. Het schooljaar 1920-1921

        3.2. Het schooljaar 1929-1930

        3.3. Het schooljaar 1938-1939

    4. Besluit

    5. Vergelijkende studie met de periode 1833-1908

 

HOOFDSTUK 2: DE SOCIALE HERKOMST

    1. Inleiding

    2. Criterium voor de bepaling van de sociale afkomst

    3. Methode

        3.1. Opsporing van de data

        3.2. Verwerking van de data

    4. Sociaal herkomstprofiel

        4.1. Het schooljaar 1920-1921

        4.2. Het schooljaar 1929-1930

        4.3. Het schooljaar 1938-1939

    5. Besluit

    6. Vergelijkende studie met de periode 1833-1908

 

HOOFDSTUK 3. DE TOEKOMST

    1. Inleiding

    2. Methode

    3. Toekomstprofiel

        3.1. Het schooljaar 1920-1921

        3.2. Het schooljaar 1929-1930

        3.3. Het schooljaar 1938-1939

    4. Besluit

 

HOOFDSTUK 4: ALGEMEEN BESLUIT

 

LIJST DER AFKORTINGEN

 

BIBLIOGRAFIE

 

BIJLAGEN

 

home lijst scripties inhoud volgende