In dienst van Kerk en Grens.

Politieke, sociale en economische knelpunten in de geschiedenis van de Wervikse grensarbeiders

(1900-1939)

 

Steven Masil

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 1998-1999

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. R. Van Eenoo

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

1) De voedingsbodem van de Frans‑Belgische grensarbeid

    1 De ontwikkeling van de grensarbeid

    2De industriŽle evolutie in Wervik en Wervicq-Sud

 

2) De politiek, sociale en economische evolutie voor de Eerste Wereldoorlog

    1De vrees en de vijandigheid van Franse zijde tegen≠over de grensarbeid

    2Wantrouwen, verdediging en af≠zijdigheid aan Belgische zijde

    3Wervik en Wervicq-Sud als onderzoeksterrein

 

3) De 'Groten Oorlog' (1914‑1918)

    1De aangekondigde aanval

    2Wervik en de Eerste Wereldoorlog

    3De bevrijding en de vrede

 

4) De crisis en het herstel (1919‑1921)

    1De socialisatie van de politieke cultuur in BelgiŽ

    2Het sociaal‑economisch herstel en de sociale wet≠geving

    3De regionale politiek in de schijnwerpers

 

5) De politieke, sociale en economische cultuur tijdens de jaren 1920 (1922‑1929)

    1De monetaire schommelingen en het Belgisch‑Frans handelsakkoord

    2De grensarbeid en de Frans‑Belgische akkoorden

    3De wankele economische stabilisatie

    4Wervik en Wervicq-Sud

 

6) De 'Grote Depressie'

    1De Franse wet op de 'sociale verzekeringen'

    2De Wervikse politiek in 1930 op de voorgrond

    3De economische crisis slaat toe: de staking van 1931

    4Problemen in eigen politiek huis

    5) De grensarbeid en de werkloosheid

    6) Eťn sociaal-democratisch blok tegen het opkomend fas≠cisme

    7) Het politieke, sociale en economische leven op zijn kop in 1936

    8) De grensarbeid op zijn retour

    9) De laatste gemeenteraadsverkiezingen

 

home lijst scripties inhoud volgende