De ontologische interpretatie van nul-interactiemetingen in de quantummechanica

 

pdf-version

 Mattias Vermeiren

 

Scriptie voorgelegd tot het behalen van
de graad van licentiaat in de wijsbegeerte
 

Academiejaar: 2005-2006

Universiteit Gent

 

Promotor: Prof. dr. Philip Van Loocke
Commissarissen: Dr. Filip Kolen & Dr. Maarten Van Dyck

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (1 mb)