DE NEMIDŪTA VAN VIKRAMA

een geannoteerde vertaling

 

pdf-version

Gudrun Pinte

Verhandeling voorgelegd aan de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte,
Vakgroep Talen en culturen van Zuid- en Oost-AziŽ,
voor het verkrijgen van de graad van licentiaat
 

Academiejaar: 2002-2003

Universiteit Gent

Promotor: Prof. dr. F. Van Den Bossche
 

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (1 mb)