"Mes qué un club?"

Een comparatieve studie over de sociaal-economische
en ideologische achtergronden
van twee Europese stylistische voetbalclubs
F.C. Barcelona en R.S.C. Anderlecht
1899-1960

(Met specifieke aandacht voor het Interbellum.)

 

Karlien Guldentops

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2003-2004

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: Prof. Dr. D. VANYSACKER

 

home lijst scripties inhoud volgende

samenvatting

 

Dankwoord

 

I. Inleiding

 

II. Football Club Barcelona

A. Wisselende machten in Spanje

B. Football Club Barcelona

1. Geschiedenis

2. Rivaliteit

A. De rivaliteit met R.C.E. Espãnol

B. De rivaliteit met Real Madrid

3. Stadions

C. Moeilijke relatie tussen het centrale bestuur van Spanje en de Catalaanse club

D. Belangrijke figuren binnen de Catalaanse club en hun invloed

1. Hans/Joan Gamper

2. Andere presidenten uit de periode na de Eerste Wereldoorlog

3. Bepalende spelers

4. Belangrijke trainers

 

III. Royal Sporting Club Anderlecht

A. Het ‘slagveld van Europa’ na de Eerste Wereldoorlog

B. (Royal) Sporting Club Anderlecht

1. Geschiedenis

2. Rivaliteit

3. Stadions

C. Royal Sporting Club Anderlecht zoekend naar een eigen plaats

D. Belangrijke figuren die de opgang van de club mogelijk maakten

1. De voorzitters en andere mensen die een belangrijke rol speelden in de ontwikkeling van de club

2. Bepalende spelers

 

IV. Besluit

 

Bibliografie

 

 

Samenvatting

 

Deze eindverhandeling maakt een vergelijking tussen Royal Sporting Club Anderlecht en Futbol Club Barcelona, vanaf haar ontstaan tot omstreeks 1960.

Hierbij is er speciale aandacht voor de sociale context waarin deze ploegen zich ontwikkelden. Vertrekkend vanuit de huidige situatie, die wordt weergegeven in de inleiding, wordt het verleden bekeken. Zo is het duidelijk dat Barça een belangrijke symbolische functie vervult. Was dit ook zo in het verleden? En in welke omstandigheden is dit gegroeid? Ook wordt bekeken of R.S.C.A. een dergelijke symbolische functie bezit of bezat. Verder wordt de ontwikkeling van deze ploegen getoetst aan verschillende theorieën, zoals de ‘Faction Theory’.

Eerst en vooral wordt de situatie van beider landen gedurende het interbellum bekeken, waarbij opvalt dat België veel stabieler dan Spanje was. Spanje kende een aantal opeenvolgende regimes, waaronder twee dictaturen. België daarentegen maakte slechts de evolutie naar een verdere democratisering door. Hoewel ook in dit land een aantal incidenten waren, was deze democratie nooit bedreigd.

De geschiedenis van beide ploegen wordt weergegeven, waarbij ook de rivaliteit met andere ploegen en de verschillende stadions worden bekeken. Vervolgens kijken we naar de betrekkingen tussen de staat en de club. Hierbij is het opvallend in welke mate de dictaturen negatieve acties hebben ondernomen ten aanzien van de Catalaanse club. Dit in tegenstelling tot de situatie voor Anderlecht, dat slechts voor zijn plaats binnen de rijkdom aan Brusselse clubs moest vechten en geen inmenging van staatswege kenden.

De belangrijke figuren voor beide clubs worden vergeleken, waarbij de belangrijke rol van Hans Gamper in de ontwikkeling van F.C. Barcelona eens te meer opvalt. Bij Sporting hebben deze belangrijke mannen een veel minder prominente positie ingenomen, hoewel ook deze club dergelijke figuren kende.

Gaandeweg wordt het duidelijk dat beide clubs zeer verschillend zijn, hoewel ze toch ook enkele overeenkomsten kennen. Het belangrijkste onderscheid is de symboliek die Barcelona vertegenwoordigt en die bij Anderlecht volledig ontbreekt. De faction theory is toepasbaar beide ploegen, hoewel in een verschillende variant. Beide ploegen kenden ook hun grootste groei in een verschillende periode, bij Barça was dit gedurende de jaren twintig, bij Sporting gebeurde dit pas vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog.

De belangrijkste overeenkomst is echter dat zowel Barcelona als Anderlecht nog steeds belangrijke spelers zijn op zowel nationaal als internationaal, al is ook hier het niveau enigszins verschillend.

 

home lijst scripties inhoud volgende

samenvatting