"Mes qué un club?" Een comparatieve studie over de sociaal-economische en ideologische achtergronden van twee Europese stylistische voetbalclubs F.C. Barcelona en R.S.C. Anderlecht (1899-1960). (Karlien Guldentops)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Dankwoord

 

Net zoals bij de meeste eindverhandelingen is ook deze ontstaan door de hulp van vele mensen. Allereerst moet ik mijn ouders bedanken, Juan Guldentops en Gwendolina Lagae, voor de financiële steun. Zonder hun hulp had ik nooit kunnen studeren.

Vervolgens heeft ook mijn promoter, dhr. Vanysacker, een zeer belangrijke rol gespeeld. Door zijn kritische opmerkingen en waardevolle adviezen heeft hij me de juiste richting gewezen.

Verder moet ik vooral de beide clubs bedanken, zonder wiens hulp ik nooit dergelijke informatie vergaard had. Met betrekking tot Royal Sporting Club Anderlecht denk ik met veel dankbaarheid terug aan dhr. Michel Verschueren, die mij een interview toegestaan heeft tijdens een zeer drukke periode. Ook wil ik graag dhr. De Pot bedanken, die mij zijn boeken heeft laten gebruiken.

Speciale dank voor de familie Vreven, dankzij hen ben ik met de mensen van Anderlecht in contact gekomen en ook zij hebben me waardevolle boeken uitgeleend.

Wat betreft Footbal Club Barcelona ben ik vooral dhr. Santacana veel dank verschuldigd, hij heeft me van bij het begin bijgestaan en steeds tijd gemaakt om me met zijn raad bij te staan. Ook wil ik hem bedanken voor de vele artikelen die hij mij ter hand heeft gesteld.

 

Wat betreft de praktische zaken in verband met mijn thesis, zijn er eveneens vele mensen aan wie ik dankbaarheid verschuldigd ben. Voor het nalezen wil ik graag Ann Van Noten en mevrouw Jo Vranckx bedanken. Eveneens voor het nakijken en de grote steun wil ik graag mijn vriend, Mattias Geysen bedanken. En ook Jan Vermeylen, de computerspecialist, wil ik bedanken voor de moeite en de tijd die hij eraan gespendeerd heeft.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende