Media en Cultuur in Dubbelperspectief

 

Een onderzoek naar hoe media-educatie kan bijdragen aan de stimulering van interculturele communicatie tussen jongeren van verschillende etniciteiten op het VMBO.

 

Inger Luijten

 

Doctoraalscriptie in het kader van de studie Film- en Televisiewetenschappen
 

Universiteit Utrecht
Juni 2005
 

Promotor: Prof. Dr. Sonja de Leeuw

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

Inleiding

 

1 Cultuur en Onderwijs in Nederland

    1.1 Nederland als multiculturele samenleving

    1.2 Multiculturaliteit en interculturaliteit

    1.3 Intercultureel onderwijs

        1.3.1 Benaderingen van intercultureel onderwijs

        1.3.2 Cultuuronderwijs

        1.3.3 Praktijk van Intercultureel onderwijs

    1.4 Het VMBO en de basisvorming

    1.5 Conclusie hoofdstuk 1

 

Interculturele communicatie

    2.1 Het proces van communicatie

        2.1.1 De basis van communicatie

        2.1.2 Attributietheorie

        2.1.3 Persoonlijke factoren

        2.1.4 Representaties en beeldvorming

    2.2 Interculturele communicatieve vaardigheden

        2.2.1 Methodes voor het aanleren van vaardigheden

        2.2.2 De persoonlijke dimensie

    2.3 Conclusie hoofdstuk 2

 

3 Jongerencultuur en zelfbeleving

    3.1 Cognitieve, sociale en psychologische ontwikkelingsstaat

        3.1.1 Cognitieve ontwikkeling

        3.1.2 Sociale ontwikkeling

        3.1.3 Psychologische ontwikkeling

    3.2 Jongeren en de media

        3.2.1 Mediagebruik

        3.2.2 Mediavaardigheden

    3.3 Media en identiteit

    3.4 Conclusie hoofdstuk 3

 

4 Media-educatie

    4.1 Benaderingen van media-educatie

        4.1.1 Benaderingen vóór de jaren '90

        4.1.2 Benaderingen vanaf de jaren '90

    4.2 Doelstellingen van media-educatie

    4.3 Vormen van media-educatie

        4.3.1 Actieve en passieve media-educatie

        4.3.2 interactieve media-educatie

    4.4 Media-educatie in Nederland

    4.5 Conclusie hoofdstuk 4

 

5 Eigen visie en conclusie

    5.1 ‘Leren’ binnen de sociale omgeving

    5.2 Media-educatie als instrument voor ‘Leren’

    5.3 ‘Leren’ in de praktijk

 

6 Werkwijze en reflectie

 

7 Bijlagen

 

8 Bibliografie

 

home lijst scripties inhoud volgende