In het Nieuwe Europa

 

De Europese gedachte bij de Nieuwe Orde
en collaboratiebewegingen in Vlaanderen
(1931-1944)

 

Tom Cobbaert

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2002-2003

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor: Prof. Dr. Patrick Pasture

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Woord Vooraf

 

Inleiding

 

I Historisch kader

    1 Eurofascisme en Neuropa

        1.1 Fascistisch Italië

        1.2 Nazistisch Duitsland

    2 Rechts-radicale bewegingen in Vlaanderen

        2.1 Groei en bloei van de Nieuwe Orde

        2.2 Met raad en daad: de collaboratie

 

II Voor de vrede in Europa (1931-1941)

    1 Dietsers: Verdinaso

        1.1 1931-1940

            1.1.1 Mussolini en het Vier-Mogendhedenpakt

            1.1.2 Dietsland als hoeksteen van Europa

            1.1.3 Diets denken is Europees denken

            1.1.4 Europese eenheid

            1.1.5 Europese economische samenwerking

            1.1.6 Het Avondland en de Europese cultuur

        1.2 1940-1941

            1.2.1 In een nieuw Europa

            1.2.2 Europa’s economische wederopbouw

    2 Vlaams-nationalisten en federalisten: VNV, Rex-Vlaanderen en Nieuw Vlaanderen

        2.1 Het VNV

        2.2 Rex-Vlaanderen

        2.3 Nieuw Vlaanderen

            2.3.1 Het Derde Europa

            2.3.2 Europese samenwerking

            2.3.3 Neuropa

    3 Besluit

 

III Voor de eenheid in Europa (1941-1944)

    1 Vlamingen of Dietsers: Eenheidsbeweging-VNV

        1.1 Orde in Europa

            1.1.1 Van mozaïek tot eenheid

            1.1.2 Nationalisme en Europa

            1.1.3 Anti-bolsjewistisch Europa

            1.1.4 De Staat in Europa

        1.2 De Europese Grootruimte

    2 Groot-Duitsers en de Rijksgedachte: ASSV/GSSV en DeVlag

        2.1 ASSV/GSSV

            2.1.1 Europese Lente

            2.1.2 Europa’s economische zelfstandigheid

            2.1.3 Duitsland’s zege is Europa’s zege

            2.1.4 Het historische Rijk

        2.2 DeVlag

            2.2.1 Wij bouwen het Europese Rijk

            2.2.2 De economie in dienst van Europa

            2.2.3 Behoeders van het Avondland

    3 Besluit

 

Algemeen Besluit

 

Bijlagen

    1 Hier Dinaso!

    2 Strijd

    3 De Nieuwe Staat

    4 Nieuw Vlaanderen

    5 De Nationaal-Socialist

    6 De SS-Man

    7 Balming

 

Lijst met afkortingen

 

Bibliografie

 

home lijst scripties inhoud volgende