De visie van reizigers
op Brabant en Mechelen

(1701-1800).

 

Thomas De Wolf

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2003-2004

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. Prof. Dr. Parmentier J.
 Prof. Dr. Vermeir R.
 Dr. Lambrecht T.

home lijst scripties inhoud volgende  

 

A. Probleemstelling.

    A.1 Algemeen

    A.2 Methode en structuur

 

B. Inleiding.

    B.1 De Oostenrijkse Nederlanden: een situatieschets

    B.2 De stedelijke situatie in Brabant

 

C. Reizigers in de kijker.

    C.1 Biografie der reizigers

    C.2 Buitenlanders in de Zuidelijke Nederlanden

        C.2.1 Algemeen

        C.2.2 mentaliteit

 

D. Originaliteit

    D.1 Inleiding

    D.2 Fragmenten en gelijkenissen

    D.3 Besluit

 

E. De Oostenrijkse Nederlanden in de kijker van vreemdelingen

    E.1 Transport

    E.2 Landbouw

    E.3 Handel

    E.4 Industrie

    E.5 Religie

    E.6 Bevolkingsklassen

    E.7 Dagelijks leven in de steden

    E.8 Cultuur en wetenschap

 

F. Slotconclusie

 

G. Bibliografie

 

home lijst scripties inhoud volgende