Oh Teatro! Oh mestier maledetto!

 

Studie over de ondergang van de opera seria
als dominant dramatisch genre te Wenen rond 1770
aan de hand van “L’Opera Seria”
door R. da Calzabigi en Florian L. Gassmann uit 1769

 

David Vergauwen

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Kunstwetenschappen.

Academiejaar: 2001-2002

Universiteit Gent

Promotor:  Prof. Dr. H. Sabbe

home lijst scripties inhoud volgende  

Univ

Ook van deze auteur, het werk "Over de schreef"

VOORWOORD

INLEIDING

 

DEEL 1: Atto Primo - Status Quaestionis

 

    HOOFDSTUK I: Het onderzoeksobject

        1. Het onderwerp: de ondergang van de opera seria

        2. De onderzoekstraditie

        3. Probleemstelling van deze verhandeling

    HOOFDSTUK II: De Bron en haar auteurs

        1. Aard van de bron

        2. Heuristiek: het manuscript

        3. Over de auteurs

        4. Receptie van “L’Opera Seria” te Wenen in 1769

    HOOFDSTUK III Methoden

        1. Disciplines waarbinnen we deze verhandeling situeren

        2. Aard van de bron: parodie en satire en kritiek

        3. Praktische verwerking van het bronnenmateriaal

    HOOFDSTUK IV: Historisch kader

        1. Inleiding

        2. Het libretto van de opera seria

        3. De muziek van de opera seria

        4. De sociale economie van het theater

    HOOFDSTUK V: De ondergang

        1. Inleiding

        2. Geschiedenis van de opera seria te Wenen

        3. Oorzaken van de ondergang van de opera seria te Wenen (1770

        4. Toepasbaarheid van de Weense casus op de geschiedenis van de opera seria in het algemeen

        5. Besluit

 

DEEL 2: Atto Secondo - “Le Parole” Over poëzie en theater

 

    HOOFDSTUK VI: Personages en synopsis

        1. Personages

        2. Synopsis

    HOOFDSTUK VII: Structuur en opbouw in “L’Opera Seria

        1. Metastasio’s dramatische structuur voor de Opera Seria

        2. Calzabigi’s dramatische structuur voor “L’Opera Seria

        3. Delirio’s dramatische structuur voor “L’Oranzebe.

        4. Structuren en opbouw in de opera buffa van de achttiende eeuw

    HOOFDSTUK VII: Dramatis Personae

        1. Fallito de impresario

        2. Delirio de dichter

        3. Sospiro de componist

        4. Ritornello de primo musico

        5. Stonatrilla de prima donna

        6. Porporina de secondo uomo

        7. Smorfiosa de seconda dama

        8. Passagallo de balletmeester

        9. Nasercano de held

      10. Rossanara de heldin

      11. Rana de intrigant

      12. Saebe de geketende koningin

      13. De overigen

    HOOFDSTUK IX: Belangrijkste thema’s

        1. Het conflict tussen componist en librettist

        2. Rivaliteit, grilligheden en incompetentie onder de zangers

        3. De poëzie

        4. De muziek

        5. De affecten

        6. Het ideaal

    HOOFDSTUK X: Salieri’s “Prima la musica e poi le parole"

        1. Inleiding

        2. Historische omkadering

        3. Synopsis

        4. De belangrijkste thema’s

        5. Besluit

 

DEEL 3: Atto Terzo - “La Musica” Over muziek en theater

 

    HOOFDSTUK XI: Structurele en harmonische analyse van de aria’s.

        1. Vergelijking met het da caposchema

        2. Datering van de parodie aan de hand van de ABB-analyse

    HOOFDSTUK XII: Muzikale parodie

        1. Uitgangspunt

        2. Aria de paragone

        3. Triomfaria

        4. Solisten die vals zingen

        5. De affecten

    HOOFSTUK XIII: Seriastijl versus Buffastijl

        1. uitgangspunt

        2. Gassmanns Stile buffo

        3. Gassmanns stile serio

        4. Besluit

 

Besluiten

 

Bibliografie

 

L'Opera Seria, het vertaalde libretto in het Nederlands. (pdf-bestand)

 

 

 

Over de schreef: Middeleeuwse priesters voor de rechter

David Vergauwen

 

Vloeken, vechten , de kroeg bezoeken, sacrale plichten verwaarlozen, kerkgoederen helen en vooral 'verdacht samenzijn met vrouwen'… Over de schreef volgt de 'kwalijke levenswandel van een duizendtal Vlaamse parochiepriesters uit de Middeleeuwen. De unieke studie geeft voor het eerst een heldere inkijk in hun ambigue sociale positie, tussen Kerk en gemeenschap.
Uit concilieteksten, statuten , vonnissen en rekeningen leidt David Vergauwen af hoe de Kerk omging met priesterlijk falen. Hoogst interessant om te ontdekken welk gedrag aanvaardbaar was, en welk niet.
 

U kan het boek bestellen bij davidvergauwen@yahoo.com

 

 

 

home lijst scripties inhoud volgende