Emiel Van Haver

en het cultureel leven in Sint-Niklaas
tijdens de Tweede Wereldoorlog.

 

Ilse Marquenie

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2000-2001

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: Prof. Dr. J. Tollebeek

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

INLEIDING

 

DEEL I: Een schaduw uit het verleden

    1. Aanloop tot een controverse

    2. De gemeenteraadszitting van 1 december 1989

    3. De eerste reacties op het voorstel

    4. De stemming op 26 januari 1990

    5. Achteraf…

 

DEEL II: Tijdens de Tweede Wereldoorlog

    Hoofdstuk 1: Situatie aan de vooravond van de Duitse invasie

    Hoofdstuk 2: Tijdens de Duitse bezetting

        1. Politieke context

            1.1. De Achttiendaagse veldtocht

            1.2. Gemeentepolitiek onder Duits bestuur

                a. Institutioneel kader

                b. Inhoudelijke schets

            1.3. De bevrijding

        2. Het culturele leven

            2.1. De invloed van het stadsbestuur

            2.2. De invloed van de Duitse overheid

            2.3. De invloed van collaborerende bewegingen

 

DEEL III: Na de Tweede Wereldoorlog

    1. De weg naar eerherstel

    2. Een laatste duik in de politiek

 

ALGEMEEN BESLUIT

 

BIBLIOGRAFIE

 

AFKORTINGEN

 

BIJLAGEN

 

home lijst scripties inhoud volgende