‘Outsourcing’ van HR-activiteiten

literatuurstudie en empirisch onderzoek.

 

Pieter-Jan Denolf

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van
licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen

Academiejaar: 2004-2005

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. Dirk Buyens

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Woord vooraf

 

DEEL 1: INLEIDING

     1.1. Verantwoording

     1.2. Onderzoeksvraag

     1.3. Aanpak

     1.4. Beperkingen

     1.5. Onderzoeksdomein

 

DEEL 2: CORPUS 

    Inleiding

 

HOOFDSTUK 1: EEN VERANDERENDE OMGEVING

1.1. Veranderingen op de arbeidsmarkt 

1.2. Veranderingen op operationeel gebied

1.3. Reactie van organisaties 

 

HOOFDSTUK 2: DEFINIËRING

2.1. Outsourcing

2.1.1. Kenmerken

2.1.2. Omkadering

2.1.3. Types outsourcing

2.1.4. Outsourcing op wereldschaal

2.2. Human Resources activiteiten

2.3. HR outsourcing

2.3.1. Recente cijfers

 

HOOFDSTUK 3: ACTIVITEITEN

3.1. Overzicht

3.1.1. Assistentie aan werknemers

3.1.2. Extra-legale voordelen

3.1.3. Training en opleiding 

3.1.4. Management ontwikkeling 

3.1.5. Wettelijke activiteiten

3.1.6. Rekrutering 

3.1.7. HR Informatie Systeem 

3.1.8. Compensatie 

3.1.9. Positieve discriminatie

3.1.10. Competentie/talent assessment 

3.1.11. Beheer database personeel 

3.1.12. Organisatieontwikkeling 

3.1.13. Selectie

3.1.14. Carrièreplanning

3.1.15. Relaties met de vakbonden

3.1.16. Organization design

3.1.17. Evaluatie van werknemers 

3.1.18. Strategische planning

3.1.19. HR planning

3.2. Cijfermateriaal

 3.2.1. HR outsourcing in Vlaanderen, 2005

 3.2.2. HR outsourcing in de Verenigde Staten, 2001

 3.2.3. HR outsourcing in de Verenigde Staten, 2004

 3.3. Classificatie

 3.3.1. Lepak & Snell

 3.3.2. Speaker

 3.3.3. Baron & Kreps

 3.3.4. Jeffay, Bohannon & Laspisa

 

HOOFDSTUK 4: TRANSACTIEKOSTENTHEORIE 

 4.1. Basisprincipes

 4.1.1. Interne coördinatie

 4.1.2. Marktcoördinatie

 4.2. Soorten transactiekosten

 4.2.1. Interne coördinatie

 4.2.2. Marktcoördinatie

 4.3. Afwijkende machtsverhoudingen

 4.4. Incomplete contracten

 4.5. Voorbeelden van opportunisme

 4.6. Oplossingen

 

HOOFDSTUK 5: VOOR- EN NADELEN VAN HR OUTSOURCING 

5.1. Voordelen

5.2. Nadelen

5.3. Cijfermateriaal

5.4. Synthese  

 

HOOFDSTUK 6: PRAKTISCHE IMPLEMENTATIE

6.1. Organisatiekenmerken

6.1.1. Bedrijfsspecifieke HR-praktijken

6.1.2. Strategisch belang van de HR-afdeling 

6.1.3. Ontastbare kennis 

6.1.4. Doorgroeimogelijkheden

6.1.5. Onzekerheid over de vraag

6.1.6. Loonniveau

6.1.7. Bedrijfsgrootte

6.1.8. Gedrag van de concurrenten

6.2. Aantal externe partners

6.3. Voorbeeld

6.4. Aandachtspunten

6.5. Conclusie

 

HOOFDSTUK 7: TRENDS EN ALTERNATIEVEN ROND HR OUTSOURCING

7.1. Shared Service Centra (SSC)

7.2. E-HRM

7.3. Employee Self Service (ESS)

 

HOOFDSTUK 8: TEVREDENHEID

 8.1. Recente cijfers

 8.2. Determinanten van tevredenheid

 8.2.1. Model van Gainey et al.

 8.2.2. Model van Klaas et al.

 8.2.2.1. Bedrijfsspecifieke HR processen 

 8.2.2.2. Onzekerheid 

 8.2.2.3. Loonhoogte 

 8.2.2.4. Bedrijfsgrootte   8.2.2.5. Outsourcing-traditie 

 8.2.2.6. Kostendruk 

 8.2.2.7. Strategisch belang van HR 

 8.2.2.8. Resultaten van het onderzoek  8.2.3. Model van Klaas voor KMO’s

 8.2.3.1. Beperkingen van opportunisme

 8.2.3.2. Vertrouwen tussen de KMO en de vendor

 8.2.3.3. De rol van klantenbegrip

 8.2.3.4. De rol van bedrijfsspecifieke kennis

 8.2.3.5. De rol van de vendor 

 8.3. Ontevredenheid

 8.4. Adviezen

HOOFDSTUK 9: CASE: HR OUTSOURCING BIJ BARCO N.V.

 

DEEL 3: ALGEMEEN BESLUIT

 

Bibliografie

 

Lijst der afkortingen

 

Bijlagen 

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit onderzoek mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt, op welke dan wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur.