‘Outsourcing’ van HR-activiteiten: literatuurstudie en empirisch onderzoek. (Pieter-Jan Denolf)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Woord vooraf

 

Deze scriptie kadert binnen een ruimer onderzoeksproject rond E-HRM. Dit project wordt uitgevoerd door Isabel Brysse, wetenschappelijk medewerkster binnen het HRM Centre van de Vlerick Leuven Gent Management School.

 

Bij de aanvang van deze scriptie wil ik een aantal mensen hartelijk bedanken. In de eerste plaats zijn dit Prof. Dr. Dirk Buyens en Isabel Brysse. Mede dankzij hun deskundige begeleiding en adviezen kon dit onderzoek gerealiseerd worden.

 

Veel dank ben ik ook verschuldigd aan de talrijke mensen die hun medewerking verleenden bij het empirisch onderzoek. Hun deskundige inbreng, hetzij via interview, hetzij via e-mail, was een echte meerwaarde voor deze scriptie. Voor hun namen verwijs ik graag naar bijlage 2.

 

Ook de vele mensen die deze scriptie kritisch herlazen, tips en adviezen verleenden of mij op een of andere manier verder hielpen bij dit onderzoek, ben ik veel dank verschuldigd.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende