Het Symmetriemodel

Een Nieuw Verklaringsmodel voor het Mozart-effect?

 

Peter Butseraen

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Psychologie
Optie Theoretische en Experimentele Psychologie
 

Academiejaar: 2002-2003

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. A. Vandierendonck
Thesisbegeleider: W. De Baene
 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

Abstract

Inleiding

Het ontstaan

De eerste studie

De tweede studie

Vervolgstudies en verklaringsmodellen

De aanbevelingen van Rauscher en Shaw

De gemoedstoestandhypothese

Nood aan een nieuw alternatief ?

Het symmetriemodel

Algemeen

Het trion model als basis

Symmetrische muziek

Symmetrisch spatiaal temporele taken

Predicties

Experiment 1

Methode

Proefpersonen

Apparaten

Design

Procedure

Resultaten

Analyse van de reactietijden

Accuraatheidsanalyse

Correlatie tussen reactietijden en accuraatheid

                       Analyse van de gemoedsstemming

Hartslaganalyse

Uitzuiveren van het gemoed

Discussie

 

Experiment 2

Methode

Proefpersonen

Apparaten

Design

Procedure

Resultaten

Analyse van de reactietijden

Accuraatheidsanalyse

Correlatie tussen reactietijden en accuraatheid

                       Analyse van de gemoedstemming

Hartslaganalyse

Uitzuiveren van het gemoed..

Discussie

 

Experiment 3

Methode

Proefpersonen

Apparaten

Design

Procedure

Resultaten

Analyse van de accuraatheidsmetingen

                       Analyse van de gemoedstoestand

Hartslaganalyse

Uitzuiveren van het gemoed

Discussie

 

Algemene discussie

 

Conclusie

 

Bijlagen

 

Referenties

 

 

home lijst scripties inhoud volgende