Het effect van een voorlichtingscampagne
over osteoporose

Kennis, houding en gedrag van de risicogroep

 

pdf-version

 Sarah Vanhaeperen

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Sociale Wetenschappen,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Communicatiewetenschappen.

Academiejaar: 2005-2006

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor: Prof. Dr. J. Van den Bulck
Verslaggever: Klaas Gutschoven

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (0,5 mb)