Nazificatie
van de academische gemeenschap
in Duitsland, 1933-1940

 

P.M. van Gent

 

specialisatie Politieke Geschiedenis na 1500, doctoraalscriptie

Academiejaar: 2002-2003

Universiteit Utrecht

Promotor: Prof. Dr. L.J. Dorsman

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

Inleiding

 

Hoofdstuk 1: Voorgeschiedenis: de academische gemeenschap in de negentiende eeuw, de Eerste Wereldoorlog en de Weimar republiek

 

Hoofdstuk 2: Nazificatie

    § 2.1 Nazificatie: een theoretisch kader

    § 2.2 De houding van de nazi’s ten opzichte van de academische wereld

    § 2.3 De academische gemeenschap en het nationaal-socialisme

 

Hoofdstuk 3: 1933

    § 3.1 De politieke weg naar de nationaal-socialistische machtsovername

§ 3.2 De betekenis van de machtsovername voor de universiteiten en de reacties van de academische gemeenschap daarop

 

Hoofdstuk 4: Wetenschap onder het nationaal-socialisme

    § 4.1. Verrijking van de wetenschap?

    § 4.2 Drie ‘klassieke’ wetenschapsgebieden onder invloed van nazificatie

    § 4.3 Verarming van de wetenschap: de emigratie van (joodse) wetenschappers

 

Hoofdstuk 5: Studenten en nationaal-socialisme

    § 5.1 De machtsovername van 1933: de verdeelde nationaal-socialistische studentengemeenschap

    § 5.2 Pogingen van de DSt en de NSDStB om de studenten-gemeenschap te nazificeren

 

Hoofdstuk 6: Case-study; de nazificatie van de Westfälische Wilhelms-Universität te Münster i. Westf.

        § 6.1.1 De ‘provinciale’ universiteit te Münster

        § 6.1.2 Nationaal-socialisme aan de universiteit Münster vóór de machtsovername van 1933

        § 6.2.1 De machtsovername van 1933: beginnende nazificatie

        § 6.2.2 De verkiezing van een nieuwe rector

        § 6.2.3 De nationale Rektorenkonferenz

    § 6.3 Het proces van nazificatie in gang gezet: 1933-1940

        § 6.3.1 Nazificatie van de universiteit Münster door de ogen van een Nederlander

        § 6.3.2 Veranderingen in het universitaire onderwijs in Münster

    § 6.4 De invloed van nazificatie op het persoonlijk leven van Münsterse professoren

        § 6.4.1 Friedrich von Klocke

        § 6.4.2 Otmar Freiherr von Verschuer

        § 6.4.3 Friedrich Münzer

 

Conclusie

 

Bijlagen

 

Lijst van archivalia

 

Literatuurlijst

 

home lijst scripties inhoud volgende