‘De zeven vrije kunsten’

een bibliografie.

Dries Theuwissen
(website)

 

Heuristiekopdracht Seminarie Middeleeuwen 2e kandidatuur Moderne Geschiedenis

Academiejaar: 1999-2000

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: Prof. Dr. E. van Ermen

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Deel I: Algemene benadering en gerelateerde onderwerpen

    A. Algemeen

         1. Vertrekpunten

         2. Algemeen over de vrije kunsten

    B. Gerelateerde onderwerpen

         1. Wetenschap in de Middeleeuwen

         2. Onderwijs

         3. Personen en opvattingen ten opzichte van de zeven vrije kunsten

 

Deel II: De onderdelen van de zeven vrije kunsten

    A. Trivium

         1. Algemeen en onderlinge verhoudingen

         2. Onderdelen van het Trivium

            a) Grammatica

            b) Dialectica

            c) Rhetorica

    B. Quadrivium

         1. Algemeen en onderlinge verhoudingen

         2. Onderdelen van het Quadrivium

            a) Geometrie

            b) Arithmetica

            c) Astronomie

            d) Muziek

 

home lijst scripties inhoud volgende