De Spaanse politiek
gezien door de ogen van de Belgische diplomatie
(1840-1854)

 

pdf-version

Niels Bienens

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2005-2006

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor: Prof. Dr. G. Janssens

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (1 mb)