De Belgische dagbladpers in transitie

De Vlaamse socialistische dagbladpers in de jaren 70

 

 

pdf-version

Fien Vandenheede

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Sociale Wetenschappen,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Politieke Wetenschappen.

Academiejaar: 2005-2006

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor : Prof. Dr. E. GERARD
Verslaggever : Prof. Dr. K. ROE

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (1 mb)