Het minste kwaad?

Feiten, debatten en interpretaties over de
Poolse crisis van 1980-1981

 

Tom Junes

Verhandeling aangeboden tot het verkrijgen van de graad van
licentiaat in de Oost-Europese talen en culturen

Academiejaar: 2002-2003

Katholieke Universiteit Leuven

 

 Promotor: Dr. Idesbald Goddeeris

home lijst scripties inhoud volgende  

 

VOORWOORD

 

I. INLEIDING

1. Vraagstelling en opbouw

2. Bronnen en werken

3. Achtergrond: Polen anno 1980

 

II. DE IJZIGE WIND VAN DE KOUDE OORLOG

1. Stilte voor de storm

2. De Brezjnevdoctrine op zn best

3. Een luguber alternatief

 

III. DE HAND VAN MOSKOU

1. Tussen Scylla en Charybdis

2. Interne ontwikkelingen

3. Opgezet spel?

4. Alea iacta est?

 

IV. HET POOLSE SCHISMA

1. Operatie X: achter de schermen

2. Interventie: nieuwe onthullingen

3. De kwestie van militaire assistentie

4. De stilte van het Westen

5. Minste kwaad: de meningen verdeeld

 

V. BESLUIT

De feiten en het debat

Slotbeschouwingen

 

TWINTIG JAAR LATER:

 Een vraaggesprek met generaal Wojciech Jaruzelski

 

APPENDIX

 De Poolse crisis 1980-1981: een chronologie

 

AFKORTINGEN

LITERATUURLIJST

 

home lijst scripties inhoud volgende