De rurale economie in het Maasland, Haspengouw

en Nederlands Zuid-Limburg tijdens de 18e eeuw.

Een vergelijkende studie op basis van de domaniale documentatie van de abdij van Hocht te Lanaken

 

pdf-version

Joris Roosen

 

Masterproef voorgelegd tot het behalen van de graad van
Master in de geschiedenis

Academiejaar 2013-2014
 

Universiteit Gent
Faculteit Letteren & Wijsbegeerte

 

Promotor: Prof. dr. Erik Thoen

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (11 mb)