Effectiviteit van lokaal overheidsbeleid.

 Stappenplan om het effect van een ge´ntegreerd lokaal woonbeleid te meten.

 

Benoit Sintobin

pdf-version

EINDPAPER
Aanvullende opleiding Overheidsmanagement en Bestuurskunde

Academiejaar 2001 - 2002

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN

Promotor: PROF. DR. G. BOUCKAERT
 

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (370 kb)