De
‘nieuwe man’
als doelwit van marketingstrategieën

 

Tim Vanderper

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Communicatiewetenschappen.

Academiejaar: 2005-2006

Universiteit Gent

 

PROMOTOR: PROF. DR. P. VYNCKE

home lijst scripties inhoud volgende  

 

VOORWOORD

 

INLEIDING

 

I. CONCEPTEN & DEFINITIES

    1.1. Sekse / Gender

    1.2. Identiteit

    1.3. Sociale Rol

    1.4. Socialisatie

    1.5. Stereotypering

    1.6. Geslachtsrol / Geslachtsidentiteit / Geslachtsstereotype

    1.7. Besluit

 

II. THEORETISCH KADER

    2.1. Natuur versus cultuur

         2.1.1. Cultuur: de sociale rol theorie.

         2.1.2. Natuur: de evolutionaire psychologie

         2.1.3. Vergelijking van de theorieën: welke is het meest adequaat?

            - Kritiek op de sociale rol theorie

            - Sterke punten van de sociale rol theorie

            - Kritiek op de evolutionaire theorie

            - Sterke punten van de evolutionaire theorie

         2.1.4. Conclusie

    2.2. Media Power – People Power: Fiske versus Adorno

         2.2.1. Adorno: Media Power

         2.2.2. Fiske: Audience Power

         2.2.3. Vergelijking en conclusie

    2.3. Individu – Structuur: Giddens versus Foucault

         2.3.1. Giddens, moderniteit en zelf identiteit

         2.3.2. Michel Foucault: Discourses & Lifestyles

         2.3.3. Vergelijking en conclusie

    2.4. Besluit

 

III. GENDER & MEDIA : GEDAAN ONDERZOEK

    3.1. Gender stereotypes in het algemeen

         3.1.1. Kenmerken vanuit het sociale rol perspectief

         3.1.2. Kenmerken vanuit het evolutionair perspectief

         3.1.3. Conclusie

    3.2. Gender representatie in de media

         3.2.1. Audiovisuele media

         3.2.2. Print media

         3.2.3. Conclusie

    3.3. Gender in reclame

             - Uiterlijke kenmerken

             - Leeftijd

             - Man als spreker / verteller   

             - Producten

             - Locatie

             - Interesse / bezorgdheid

             - Beloning

             - Conclusie

    3.4. Evolutie in (de representatie van) gender stereotypes

         3.4.1. Evolutie jaren ’50-’80

             - TV

             - Film

             - Reclame

             - Conclusie

         3.4.2. Gender en media vandaag

             - TV

             - Film

             - Reclame

             - Conclusie

         3.4.3. Inventarisering van mannelijkheid

         3.4.4. Conclusie

    3.5. Effectstudies

         3.5.1. Media effect studies: de impact van TV

         3.5.2. Reclame effect studies

             - Manieren van reclameverwerking

             -Man/Vrouw verschillen in reclameverwerkingsstrategieën

             -Verdere factoren van reclameverwerking

             -Impact van gender rol afbeeldingen in reclame

         3.5.3. Conclusie

    3.6. Besluit

 

IV. DE NIEUWE MAN ALS DOELWIT VAN MARKETINGSTRATEGIEËN

    4.1. De ‘nieuwe man’ als maatschappelijk fenomeen

         4.1.1. De geboorte van een ‘nieuwe man’

         4.1.2. Kritiek: de ‘nieuwe man’ bestaat niet

         4.1.3. De ‘nieuwe man’ vandaag

         4.1.4. Metroseksualiteit

         4.1.5. Conclusie

    4.2. Marktcijfers

         4.2.1. Het ontstaan van een nieuwe sector

         4.2.2. De ‘men’s grooming markt’ vandaag

         4.2.3. Conclusie

    4.3. Hoe de ‘nieuwe man’ gaan benaderen?

         4.3.1. Optimalisering van het verwerkingsproces

         4.3.2. Gender rollen, marketing en reclame: vervrouwelijking of niet?

         4.3.3. Segmentatie

         4.3.4. Conclusie

    4.4. Besluit

 

V. ALGEMEEN BESLUIT

 

LIJST VAN DE GERAADPLEEGDE WERKEN

 

BIJLAGES

 

home lijst scripties inhoud volgende