De ‘nieuwe man’ als doelwit van marketingstrategieën. (Tim Vanderper)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

VOORWOORD

 

Het schrijven van een scriptie is een werk van lange adem; het stelt ons voor de uitdaging de opgedane kennis en vaardigheden uit de voorgaande studiejaren in de praktijk om te zetten.

 

Bij het schrijven van dit voorwoord blik ik dan ook met tevredenheid terug op de voorbije studiejaren. Zonder de kritische ingesteldheid die ons gaandeweg werd bijgebracht was ik immers nooit in staat geweest deze uiteenzetting tot een goed einde te brengen.

 

Ik wil hier in eerste instantie een woord van dank richten tot mijn promotor, Prof. dr. P. Vyncke en mijn thesisbegeleidster, Karolien Poels. Ik waardeer enerzijds hun sturende feedback  en anderzijds de vrijheid die ze me gaven om aan dit eindwerk een persoonlijke toets te geven.

 

Ook wens ik hier de informaticadienst van Ugent een pluim op te steken. VPN accounts, digitale databases en dergelijke meer zijn uiterst praktische, om niet te zeggen onmisbare tools geworden voor de hedendaagse student.

 

Graag had ik van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook de betrokken instanties te bedanken die mij de kans boden via het Erasmus uitwisselingsprogramma in het buitenland te studeren. Het is tot nu toe de meest verrijkende ervaring in mijn leven geweest.

 

Bedankt ook aan mijn vrienden voor hun steun in moeilijke momenten.

 

Maar bovenal richt ik een welgemeend ‘dank u’ naar mijn ouders die me de kans gaven om deze opleiding te volgen. Bedankt voor het geduld en de opportuniteiten die jullie me boden om te staan waar ik nu sta.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende