Een onderzoek naar de waarde
van de natuurfilosofie van Ilya Prigogine
en de draagwijdte ervan
binnen de discussie
rond de pijl van de tijd en het determinisme

 

pdf-version

Benjamin Praet

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Wijsbegeerte .

Academiejaar: 2006-2007

Universiteit Gent

 

Promotor: Prof. Dr. Philip Van Loocke
Commissarissen: Prof. Dr. Erik Weber & Dr. Linda Van Speybroeck

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (0,9 mb)