Heel even is de wereld bijna om van te houden.

 

Het verkoolde alfabet van Paul de Wispelaere

 

 

door Stijn De Paepe

 

 

Verhandeling  voorgelegd  aan de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte,
groep Germaanse Filologie,
voor het verkrijgen van de graad van licentiaat

Universiteit Gent

academiejaar

 

Promotor:

 

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Inleiding

 

Deel I: “Hoe het groeide…”. De weg naar Het verkoolde alfabet.    

1. So hat es begonnen

2. Het vat der Danaïden

3. Paul-tegenpaul

4. Het verkoolde alfabet als collage

 

Deel II: Twee mannen voor het venster.  Een verkenning van Het verkoolde alfabet aan de hand van citaten uit De man voor het venster van Maurice Gilliams.

1. ‘Ontmoeting met Maurice Gilliams’

2. Gilliams in Het verkoolde alfabet

3. Twee mannen voor het venster – Via Gilliams tot De Wispelaere

3.1. Het schrijven

3.1.1. Het autobiografische schrijven

3.1.2. Het daadwerkelijke schrijven

3.2. Ik en hij

3.3. Ambivalentie

3.3.1. Cultura et civilitas

3.3.2. Een ‘vat vol tegenstrijdigheids’

3.4. De tijd die wentelt als een wiel

3.5. Schrijvende voorbeelden

4. Conclusie

 

Deel III: ‘Als een mozaïek uit glanzende scherven samengesteld’. De structuur van Het verkoolde alfabet.

1. Een cyclus

2. Een mozaïek

3. Twee brieven en acht biografische notities

 

Conclusie

 

Bibliografie

 

home lijst scripties inhoud volgende