Tijd en ruimte in het universum van
Wong Kar-Wai

 

Steven Hermans

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Sociale Wetenschappen,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de
Communicatiewetenschappen.

 

Academiejaar: 2005-2006

 

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor : Prof. Dr. W. HESLING
Verslaggever : Prof. Dr. J. VAN DEN BULCK

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Inleiding

 

Deel I: Wong Kar-Wai en zijn plaats in de Hongkong film

 

Deel II: Thematische en stilistische analyse

 

Besluit

 

Referenties

 

home lijst scripties inhoud volgende