De relatie van de keizers

Claudius, Nero en Trajanus

met de Italische steden.

Een onderzoek van epigrafisch en historiografisch materiaal.

 

Geertrui Meire

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 1997-1998

Universiteit Gent

Promotor:  Prof. Dr. R. Duthoy

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

1. Inleiding

    1.1. Probleemstelling

    1.2. Geografisch en chronologisch kader

    1.3. Opzet

    1.4. Bronnen

 

2. Korte regeringsschets van de keizers

    2.1. Inleiding

    2.2. Claudius (41 - 54 n. Chr.)

    2.3. Nero (54- 68 n. Chr.)

    2.4. Trajanus (98 - 117 n. Chr.)

 

3. Administratieve interventie van de keizer

    3.1. Inleiding

    3.2. De bijzondere status van ItaliŽ

    3.3. De verschillende vormen van administratieve inmenging

    3.4. Besluit

 

4. Bouwactiviteiten van de keizer

    4.1. Inleiding

    4.2. Overzicht van de keizerlijke bouwwerken, geordend per type

    4.3. Vaststellingen omtrent de keizersí bouwpolitiek

    4.4. Een geografisch overzicht (kaart 4.3)

    4.5. Besluit

 

5. Keizerlijke interventie: waarom en wanneer

    5.1. Inleiding

    5.2. De initiatiefnemer

    5.3. De verschillende redenen voor interventie

    5.4. Het financiŽle aspect

    5.5. Besluit

 

6. Keizerlijke eerbewijzen

    6.1. Inleiding

    6.2. Eerbetoon aan de keizers: algemene bespreking

    6.3. De initiatiefnemers tot keizerlijk eerbetoon

    6.4. Aanleidingen voor keizerlijk eerbetoon

    6.5. Regionale schets (kaart 6.4)

    6.6. Besluit

 

7. Besluit

 

Bibliografie

 

Bijlagen (pdf 660 kb)

 

home lijst scripties inhoud volgende