De relatie van de keizers Claudius, Nero en Trajanus met de Italische steden. Een onderzoek van epigrafisch en historiografisch materiaal. (Geertrui Meire)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord

 

Ik zou graag enkele personen met name noemen die op uiteenlopende wijze hebben bijgedragen aan de totstandkoming van deze scriptie.

In de eerste plaats gaat mijn dank uit naar mijn promotor, Prof. Dr. R. Duthoy, die de leiding van dit werk op zich nam, en zo bereidwillig was mij op verscheidene onnauwkeurigheden te wijzen. Verder dank ik Prof. Dr. D. Pikhaus en Prof. Dr. J. Devreker, die als commissarissen interesse toonden voor deze dissertatie.

Een bemoedigend woord kon ik steeds vinden bij één van mijn medestudenten, Eline De Witte, Rebecca Schoeters en Catherine Ooms. Ook hen, en alle andere mensen die mij aanmoedigden en bijstonden, dank ik hiervoor.

 Tot slot dank ik mijn vriend Mik voor de hulp bij de kaarten en het nalezen van de ruwe tekst.

 

 

Geertrui Meire

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende