De constructie van een
ge´ntegreerde thesaurus
voor gebruik in een vrije-tekstomgeving

 

Bruno Vermeeren

 

pdf-version

Eindverhandeling ingediend voor het behalen van het diploma van de
Gespecialiseerde Studie Informatie- en Bibliotheekwetenschap

Academiejaar: 2002-2003

Universiteit Antwerpen

Promotor: Prof. E. de Smet
Co-promotor: Dr. D. Vervenne

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (ongeveer 1 mb)