Risico's, cultuur en besluitvorming

Een Casestudy naar de Regulering van
Genetisch Gemanipuleerde Organismen
in de VS en Europa.

 

pdf-version

 Ruben Brugnera

 

Masterproef aangeboden tot het verkrijgen van de graad van
Master in de Vergelijkende en Internationale Politiek

Academiejaar: 2008-2009

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor : Prof.-Dr. B. KERREMANS
Verslaggever : Prof.-Dr. H. BRUYNINCKX

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (0,9 mb)