Een studie van het sociaal kapitaal bij etnische sportclubs.

 

pdf-version

Idris Haesendonck

 

Masterproef aangeboden tot het behalen van de graad van
Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen

Academiejaar 2012-2013
 

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
GROEP BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN
FACULTEIT BEWEGINGS- EN REVALIDATIEWETENSCHAPPEN
 

Promotor: prof. B. Vanreusel
 

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (0,9 mb)