Mobiliteit en openbare werken

overheidsbeleid en communicatie,
toegepast op de heraanleg van de Ring rond Antwerpen

 

Erika Decorte

 

Eindverhandeling voorgelegd met het oog op het behalen van de graad van
licentiaat in de communicatiewetenschappen

Universiteit Antwerpen
Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Richting Communicatiewetenschappen
Academiejaar 2004-2005
 

Promotor: Prof. Dr. M. Walrave
Medebeoordelaar: Prof. Dr. H. Vandebosch

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Inleiding

 

DEEL 1: MOBILITEIT EN BELEID.

    1. Definiëring van het begrip mobiliteit.

        1.1 Verplaatsingsbehoefte, -mogelijkheden en –volume

        1.2 Productieve en consumptieve mobiliteit

    2. Toenemende mobiliteit en het mobiliteitsbeleid

        2.1 Toenemende mobiliteit

        2.2 Mobiliteitsbeleid

    3. Mobiliteit in de Antwerpse regio.

        3.1 Het Masterplan Antwerpen

            3.1.1 Inhoud en doelstellingen

            3.1.2 Partners

            3.1.3 Wat is BAM? 

        3.2 Heraanleg van de Ring rond Antwerpen

            3.2.1 Inhoud en doelstellingen

            3.2.2 De werken concreet

            3.2.3 Regeling van het verkeer tijdens de werken

            3.2.4 Minder Hinder

            3.2.5 Samenwerking met bedrijfswereld en bereikbaarheidsmanager

            3.2.6 Eindevaluatie.

    4. Economie, arbeid en mobiliteit

    5. Mogelijkheden en maatregelen inzake mobiliteit .

        5.1 Maatregelen met betrekking tot het mobiliteteitsaanbod.

        5.2  Maatregelen met betrekking tot de mobiliteitsvraag: nood aan niewe denkwegen 

        5.3 Activiteiten reorganiseren in tijd en ruimte

            5.3.1 Woon-werkverkeer

        5.4  De flexibilisering van arbeid: twee maatregelen.

            5.4.1 Flexibilisering van de arbeidsorganisatie: telewerken

            5.4.2 Flexibilisering van arbeidsuren.

    6. Conclusies deel 1.

 

DEEL 2: OVERHEIDSBELEID EN COMMUNICATIE

    1. Definiëring en afbakening

    2. Communicatie door de Vlaamse overheid.

        2.1 Communicatiecel BAM: massacommunicatie.

        2.2 Contactpunt Minder Hinder en de bereikbaarheids- managers: doelgroepcommunicatie.

        2.3 Werfcommunicator

        2.4 Communicatie door partners

            2.4.1 Stad Antwerpen.

            2.4.2 De Lijn en NMBS.

        2.5 Kritische bedenkingen.

        2.6 Interne communicatie

    3. De hinder valt mee voor wie zich goed informeert! Overzicht van de communicatiemiddelen .

        3.1 Overzicht

            3.1.1 Vlaamse Infolijn 

            3.1.2 Website: www.antwerken.be

            3.1.3 Contactpunt Minder Hinder

            3.1.4 Mobiliteitswinkel

            3.1.5 Mobiliteitsbus.

            3.1.6 Infozones langs autosnelwegen

            3.1.7 Eigen drukwerk.

            3.1.8 Bestaande interne media.

            3.1.9 Andere informatiebronnen

            3.1.10 Informatiecampagnes via klassieke media.

        3.2. Opdeling communicatiemiddelen naar doelgroep

        3.3 Kritische bedenkingen

    4. Communicatie: voorbereiding en timing

        4.1 Kritische bedenkingen.

    5. Evaluatie van de communicatie.

    6. Overheidsvoorlichting

    7. Communicatie van de Vlaamse overheid omtrent ‘anders werken’

        7.1 Vlaams actieplan tele-thuiswerken.

        7.2 Federale ministerraad

        7.3 Visietekst e-werken

        7.4 Charter E-werken.

        7.5 Project "Vlaanderen e-werkt"

        7.6 E-mama & E-papa van het jaar

        7.7 Wetsvoorstel .

    8. Conclusies deel 2.

 

DEEL 3: BEDRIJVEN IN DE BAN VAN DE RING.

    1. Evaluatie van de communicatie door de bedrijfswereld

        1.1 Enquête mei/juni 2004.

        1.2 Enquête november 2004: tussentijdse evaluatie

    2. Maatregelen door bedrijven naar aanleiding van de R1 werken

        2.1 Voorbereidende maatregelen.

            2.1.1 Enquête september 2003.

        2.2 Maatregelen net voor en tijdens de werken.

            2.2.1 Enquête mei/juni 2004: een maand voor de werken.

            2.2.2 Enquête mei 2004 SD WORX: verwachtingen aan werknemerszijde

            2.2.3 Enquête november 2004: tussentijdse evaluatie

        2.3 Fase 2 en na afloop van de werken

    3. Evaluatie van de communicatie door overheden.

        3.1 Gemeentelijke overheid: Stad Antwerpen.

        3.2 Provinciale overheid: Provincie Antwerpen

        3.3 Vlaamse overheid.

    4. Maatregelen door overheden naar aanleiding van de R1 werken

        4.1 Stad Antwerpen: flexibele werkuren.

        4.2 Provincie Antwerpen: flexibele werkuren.

        4.3 Vlaamse Overheid: project ‘Anders Werken’.

    5. Conclusies deel 3.

 

ALGEMEEN BESLUIT

 

Bibliografie

Webografie

Interviews en correspondentie.

 

home lijst scripties inhoud volgende