Cultuur en politiek in een moeilijke tijd.

Het republikeinse feest te Antwerpen.

 

Anke Janssens

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2001-2002

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: Prof. Dr. J. Verberckmoes

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

VOORWOORD

 

INLEIDING

    1. HET REPUBLIKEINSE FEEST

    2. DE LITERATUUR OVER DE REPUBLIKEINSE FEESTEN VAN ANTWERPEN

    3. HET BRONNENMATERIAAL

    4. DE METHODE

    5. DE INDELING VAN DE VERHANDELING

 

INLEIDEND HOOFDSTUK: EEN AANTAL BIOGRAFIE╦N

    1. JAN FRANS EN JAN BAPTIST VAN DER STRAELEN

    2. SIMON PIERRE DARGONNE (1749-1839)

 

HOOFDSTUK 1: HET REPUBLIKEINSE FEEST: ORDENING,OORSPRONG EN DOEL

    1. INLEIDING: OUDHEID EN ANCIEN REGIME, RECUPERATIE EN VERNIETIGING?

    2. DE ORDENING VAN DE REPUBLIKEINSE FEESTEN

    3. DE OORSPRONG VAN DE REPUBLIKEINSE FEESTEN

    4. HET DOEL VAN DE REPUBLIKEINSE FEESTEN

        4.1. Inleiding

        4.2. De propaganda en de opvoeding

        4.3. De redevoeringen

            De retoriek

            De stereotiepe redevoeringen

            De propaganda en de opvoeding in de redevoering van Le Franc

            De oudheid in de redevoering van Reynaud

        4.4. De benaming van de feesten: het feest van 2 pluvi˘se

 

HOOFDSTUK 2: HET REPUBLIKEINSE FEEST: DE VIERING

    1. INLEIDING

    2. DE DECADIVIERINGEN EN DE TEMPEL VAN DE WET

        2.1. De republikeinse kalender

        2.2. De wetgeving

        2.3. De 'decadiviering' van 10 frimaire jaar III

        2.4. De andere decadivieringen

        2.5. De Tempel van de Wet

    3. DE VRIJHEIDSBOOM

        3.1. Inleiding

        3.2. De organisatie van de vieringen

            De viering zelf

            De verschillende vrijheidsbomen van Antwerpen

            De vrijheidsboom en de stad

        3.3. De vrijheidsboom hernomen: het koninkrijk BelgiŰ

    4. DE NATIONALE FEESTEN

        4.1. Het programma

        4.2. De viering

            Schema

            De volgorde van de stoet

            Speciale onderdelen van de stoet

            De weg van de stoet

            De ceremonie

            De spelen voor het volk

        4.3. De interne organisatie van de feesten

    5. DE FEESTCULTUUR ONDER NAPOLEON: CONTINU¤TEIT?

        5.1. Het republikeinse feest onder Napoleon

        5.2. De Napoleontische vieringen

        5.3. Het republikeinse aspect van de Napoleontische vieringen

 

HOOFDSTUK 3: HET REPUBLIKEINSE FEEST: EEN MISLUKKING?

    1. INLEIDING

    2. DE VRIJHEID VAN DE SCHELDE

        2.1. Voorgeschiedenis

        2.2. De viering van de opening van de Schelde in 1795

    3. DE ANTWERPENAREN EN DE REPUBLIKEINSE FEESTEN

        3.1. De aanwezigheid van de Antwerpse bevolking

            Van der Straelen: een louter Franse aangelegenheid

            De afwezigheid van de burgermeisjes in de stoet

            De onderwijzers in de stoet: hetzelfde patroon

        3.2. De Kerk zet zich tegenover de Fransen

            Het Franse offensief tegen de Kerk

            Het werkverbod op de decadi's en de nationale feesten

            De Fransen bedienen zich van de pastoors

        3.3. De tegenwerking door de Antwerpse bevolking

            De vrijheidsboom: niet uitgerukt, maar een heků

            De muzikanten hebben geen zin om te spelen

    4. DE FRANSEN EN DE REPUBLIKEINSE FEESTEN

        4.1. Parijs is tevreden

        4.2. Het geldtekort bij de republikeinse feesten

 

BESLUIT

 

BIBLIOGRAFIE

 

BIJLAGEN

 

home lijst scripties inhoud volgende