Convergentie in het Wereldtalenstelsel

 

Jef De Lombaerde

 

pdf-version

 

Masterproef aangeboden tot het verkrijgen van de graad van
Master Sociologie

Academiejaar: 2007-2008

Universiteit Antwerpen
Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
 

 

Promotor: Prof. Walter Weyns
Medebeoordelaar: Prof. Jef Breda

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (0,6 mb)