De oorlogsmeters van de Belgische soldaten

tijdens de Eerste Wereldoorlog

(1914 – 1918).

Mieke Meul

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2001-2002

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: Prof. Dr. Louis Vos

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Dankwoord

 

Inleiding

    1. Verantwoording

    2. Operationaliteit van de huidige Belgische militair

    3. Afbakening van het onderzoek

    4. Status quaestionis en bronnen

    5. Indeling

 

Hoofdstuk 1. De Grote Oorlog

    1. Militair Verloop

    2. Belgische Leger

 

Hoofdstuk 2. Morele en materiële leven aan het front

    1. Klachten

    2. Eigen initiatieven

    3. Hulp van buitenaf

 

Hoofdstuk 3. De oorlogsmeters

    1. Ontstaan en organisaties

    2. Resultaten

    3. Beeldvorming in lied, toneel en literatuur

 

Hoofdstuk 4: Een Casestudy

    1. Soldatenbelevenissen

    2. Marrainage

 

Besluit

 

Bibliografie

 

home lijst scripties inhoud volgende