Landbouwproductiviteit op basis van de kadastrale expertises in het arrondissement Dendermonde.

Raf Burm

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2001-2002

Universiteit Gent

Promotor:  Prof. Dr. Chris Van den Broecke

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Status quaestionis: overzicht van de methoden en kritieken op de kadastrale expertises.

    Inleiding

    De Kadastrale expertises; bronbeschrijving.

    Gebruik en voorkomen van de kadastrale expertises als bron voor het historisch wetenschappelijk onderzoek.

 

Hoofdstuk 1: Het arrondissement Dendermonde

    Ligging en beschrijving van de regio.

    Korte economische historiek van de regio.

    De kadastrale expertises van deze regio.

 

Hoofdstuk 2: Grondgebruik en Teeltplan in het arrondissement Dendermonde.

    Ter inleiding

    Het Ontstaan

    Grondgebruik in het arrondissement Dendermonde.

    Teeltplan en vruchtomloop in het arrondissement Dendermonde.

    Besluit.

 

Hoofdstuk 3: De landbouwproductie; opbrengsten en rendementen.

    Factoren die de landbouwproductie bepalen.

    De Bruto opbrengsten

    Bespreking van de relatieve opbrengstgegevens.

    Productiekosten

    Besluit

 

ALGEMEEN BESLUIT

 

BRONNEN EN BIBLIOGRAFIE

 

 

home lijst scripties inhoud volgende