Landbouwproductiviteit op basis van de kadastrale expertises in het arrondissement Dendermonde. (Raf Burm)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

BRONNEN EN BIBLIOGRAFIE

 

BRONNEN

 

 

LITERATUUR

 

AMERYCKX J., Algemene Bodemkunde, Vanmelle, Gent, 1974, 191 p.

 

BAERT J., Leefbaarheid en proletarisering van de agrarische sector in het Land van Waas; Moerbeke-Waas (1571-1850) ,O.L.V.,1996, 320 p.

 

BLOCH M., Les plans parcellaires, in: Annales d’histoire économique et sociale, jg. 1, 1929, pp.60-70.

 

BOLLEN CL., Bijdrage tot de agrarische geschiedenis van het kanton Hasselt in de Franse tijd, O.L.V. Gent, 1971, 170 p.

 

COPERLOOS F., De eerste kadastrale documenten als bron voor de landbouwgeschiedenis ; een studie van enkele  gemeenten uit de arrondissementen Gent en Aalst, O.L.V. Gent, 1969, 124 p.

 

DAUWE J., Van middeleeuwse ambachten tot georganiseerde handelskamers, Dendermonde, 1992, 19 p.

 

DE BELDER J. en VANHAUTE E., Sociale en economische geschiedenis, in; J. ART (ed.), Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente?, deel 1: 19de eeuw en 20ste eeuw, Gent, 1993, 117 p.

 

DECLEENE M. & LEJEUNE M. Cl., Compendium van rituele planten in Europa, Stichting Mens en Kultuur, Gent, 1999, 1341 p.

 

DE JONG J. H. en W. T. RINSEMA, Bemesting en meststoffen, Educaboek, Culemborg, 1991, 253 p.

 

DE SCHRIJVER R., Historiografie, vijftien eeuwen geschiedschrijving van West Europa, University Press, Leuven, 1997, 426 p.

 

DEBAENST B., Historische stront op Vlaamse grond, een inleidende studie in de historische faecologie, O.L.V., Gent, 250 p.

 

ELOY A., Grondgebruik , huizenvoorraad en eigendomsverhoudingen 1ste helft van de 19de eeuw in de steden Dendermonde en Oudenaarde; een sociaal-economische analyse op basis van de kadastrale documenten, O.L.V., Gent, 1971, 156 p.

 

ELOY A. & DAVID J., Oud landbouwgereedschap: Nederlandstalig bibliografisch en ikonografisch bronnenmateriaal voor het inventariseren van het landbouwgereedschap in Vlaanderen, periode 1850-1914 : een handleiding, Gent, 1983, 801 p.

 

GOOSSENS M., De economische ontwikkeling van de Belgische landbouw in regionaal perspectief, O.D.V., Leuven, 1989, 425 p.

 

HANNES J., VANDERPIJPEN W., Teeltplan en productiekosten. De landbouw in enkele gemeenten van de provincie Antwerpen en Oost Vlaanderen, begin 19 de eeuw, in BTNG, 1973, pp. 28 e.v.

 

HANNES J., De Limburgse steden Hasselt, Maaseik, St.Truiden en Tongeren. Uitgaven van de kadastrale statistieken, B.T.N.G., 1, s.l., 1969.

 

HANNES J., De voorbereiding van het parcellair kadaster; de bronnen, in Driemaandelijks tijdschrift van het Gemeentekrediet van België,  1967, pp. 81-90.

 

HANNES J., Enkele aspecten  van de agrarische geschiedenis volgens de kadastrale expertises, Provincie Antwerpen begin 19de eeuw, Belgisch centrum voor landelijke geschiedenis, 109, 1994, Brussel, 22 p.

 

HANNES J., Het primitieve kadaster als bron voor de studie van de plattelandseconomie, in,  Archief en bibliotheekwezen, 10, Brussel, 1972, pp.193-201.

 

HANNES J., Kwantificatie en historische kritiek, in, Tijdschrift voor geschiedenis, 84, s.l., 1971, pp. 348-354.

 

HANNES J., Kwantitatieve methode en sociale geschiedenis, in: Handelingen van het XXVIe Vlaamse Filologencongres, Gent, 1967, pp. 402-406. 

 

JACOB F., De eerste kadastrale documenten als bron voor de landbouwgeschiedenis van de Kempen, O.L.V., Gent, 1970, p.130

 

JANSEN J., Agrarische vernieuwingen in een revolutionair tijdperk (1750-1815), s.n., s.l., 8 p.

 

KINT Ph., Prometheus aangevuurd door Demeter. Economische ontwikkeling van de landbouw in Oost Vlaanderen, 1815-1850., Amsterdam, 1989, 352 p.

 

Larousse, 15, 1685 p.

 

LINDEMANS J., Het oude land van Dendermonde, in GOKD, 3de reeks. I. pp. 14-18.

 

LINDEMANS P., Geschiedenis van de landbouw in België, 1, Genootschap voor geschiedenis en volkskunde, Antwerpen-Borgerhout, 1994, 396 p.

 

MARSTBOOM L., BOURLON R. et VAN HECKE G., Le cadastre et l’impôt foncier, 1956., Brussel, 464 p.

 

MICHEM F., Zele en zijn geschiedenis, Antwerpen-Brussel, 1957, 189 p.

 

PREVENIER W., Uit goede bron, Garrant, Leuven, 1995, 210 p.

 

Recueil méthodique des lois, décrets , règlements, instructions et décisions sur le cadastre de la France.

 

RUYS R., Langs Schelde en Durme, Gent, 1986, 84 p.

 

SLICHER VAN BATH, De agrarische geschiedenis van West Europa, 500-1850, Utrecht, 1960, 251 p.

 

STROOBANTS A. en COOSEMANS E., 200jaar textielnijverheid te Dendermonde 1787-1987, Dendermonde, 189 p.

 

THEUWISSEN J., Het landbouwvoertuig in de etnografie van de Kempen, Antwerpen, 1969, 349 p.

 

E. THOEN, Cartografie en historisch onderzoek, s.n., Gent, pp. 131-185.

 

TULIPPE O., A propos d’archives cadastrales,  in, Bullentin du cercle des géographes liégois, jg. 5, 1933, pp 6-11.

 

VANDENBROEKE Ch., Agriculture et alimentation, Centre belge d'histoire rurale, Louvain, Publication; 49, 1975, 694 p.

 

VANDERPIJPEN W., Landbouw en landbouwpolitiek in het Schelde- en Leiedepartement (1794-1814), O.D.V., Brussel, 1983, 534 p.

 

VANDEWALLE P., Oude maten, gewichten en muntstelsels in Vlaanderen, Brabant en Limburg, BCLG, 82, Gent, 1984, 62 p.

 

VERHELST J., De documenten uit de ontstaansperiode van het moderne kadaster en de grondbelasting (1792-1835), Miscellanea Archivistica 31, Algemeen Rijksarchief, 1982, Brussel, 142 p.

 

VERHULST A., Kadastrale archieven en plaatselijke geschiedenis, in; Jaarboek van de provincie Oost-Vlaanderen 1954, Gent, 1959, pp. 303-326.

 

VLAM W,  De kadastrale archieven en hun betekenis voor den bodemkundige, in: Boor en Spade, jg. 4, 1951.

 

VRIELINCK S., De territoriale indeling van België, 1795-1965, Universitaire Pres, Leuven, 2000, II, 1663 p.

 

ZOETE A., De documenten in omloop bij het Belgische kadaster (1835-1975.), Miscellanea archivistica 21, Algemeen Rijksarchief, 1979, Brussel, 258 p.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende