Subjective Narration in Comics.

 

Joris Driest

pdf-version

Doctoraal-scriptie

Faculteit: Faculteit der Letteren
Opleiding: Taal- en cultuurstudies
Specialisatie: Nieuwe media en digitale cultuur
Vakgebied: Letteren
 

Academiejaar: 2004-2005

UNIVERSITEIT UTRECHT

Promotor: Prof.dr. Ann Rigney

 

Mensen hebben elkaar altijd al verhalen verteld, en verschillende manieren ontwikkeld om dit te doen. Deze scriptie kijkt naar één van die manieren, zogenaamde subjectieve narratie. Subjectieve narratie omvat verschillende vertel-technieken die de karakters dichterbij de lezer moeten brengen.
Inmiddels komen er steeds meer verschillende media waarin mensen verhalen kunnen vertellen. De vertel-technieken van subjectieve narratie kunnen in al die media gebruikt worden, met wisselend succes. Wat in het ene medium werkt, doet dat niet in een ander. In deze scriptie vergelijken wij strips met schrift en film, met subjectieve narratie als leidraad. Wij analyseren waarin stripverhalen verschillen, maar ook overeenkomen met verhalen in schrift en film. De centrale vraag is vervolgens in hoeverre er nieuwe methoden nodig zijn om strips te kunnen bestuderen – kan dit vanuit het kader van literatuur- en filmwetenschap, of hebben stripverhalen een eigen invalshoek nodig?

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (8.5 mb)